REALIZACE

Realizace akustických opatření navazují na akustické studie a projekty formou realizační dokumentace a vlastní realizace úprav. Efekt opatření je obvykle v průběhu realizace ověřován dílčím měřením a po realizaci prokázán měřením hluku či jiných veličin akreditovanou zkušební laboratoří.