AKUSTICKÉ STUDIE

V oblasti hlukové problematiky jsou zpracovávány jak pro interní potřebu výrobců a provozovatelů významných zdrojů hluku, tak zejména jako součást projektové dokumentace staveb pro účely územního a stavebního řízení. Jejich účelem je upozornit účastníky výstavby na hlukově zdravotní rizika v souvislosti s uvažovaným záměrem a navrhnout koncepční i konkrétní protihluková řešení tak, aby byl vytvořen předpoklad pro splnění hygienických limitů v chráněném venkovním i vnitřním prostoru a prostoru staveb.

V oblasti poslechové kvality se jedná o návrh optimálního řešení proporcí místností a sálů, doby dozvuku a ostatních parametrů prostorové akustiky. Samostatnou kapitolou jsou režijní a studiové provozy.